Suche
Suche Menü

Vorstellung auf Slowakisch

Som diplomovaná tlmočníčka a prekladateľka ruského a slovenského jazyka. Mojimi kľúčovými odvetviami sú ekonomika, právo a medicína. Svoje služby ponúkam už viac ako 30 rokov. Na základe pravidelného ďalšieho vzdelávania si prehlbujem svoje vedomosti z jazyka a z odboru. To zabezpečuje vysokú kvalitu mojich prekladov v prospech Vás/Vašej firmy. Som zároveň súdnou tlmočníčkou a prekladateľkou v Nemecku.

Spektrum mojich služieb pritom zahŕňa jazykovo a odborne korektný preklad od ekonomických textov, zmlúv, cez dokumenty súvisiace so spoločnosťou, lekárske posudky, korešpondenciu právnikov, prevádzkové návody až po preklad testamentov a súkromnej korešpondencie.

Dobrý servis u mňa začína kompetentným predbežným poradenstvom – preto sa v prípade Vášho záujmu teším na osobný kontakt.

Moje kontaktné údaje:

Fachübersetzungen Birgit Strauß
Bodelschwinghstraße 29
33604 Bielefeld
Deutschland

Telefón: +49 (0) 521/2388200
Telefax: +49 (0) 521/2388208
E-mail: info@rechtstexte.eu
www.rechtstexte.eu